ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-12-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.92.2022
Status
Projekt
Lp: 42
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 r.
Nr aktu prawnego
0006.91.2022
Status
Projekt
Lp: 43
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2035
Nr aktu prawnego
0006.90.2022
Status
Projekt
Lp: 44
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0006.89.2022
Status
Projekt
Lp: 45
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0050.156.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.327.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.88.2022
Status
Projekt
Lp: 48
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.87.2022
Status
Projekt
Lp: 49
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
0006.86.2022
Status
Projekt
Lp: 50
Data podjęcia
2022-12-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.85.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji