ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0006.03.2023
Status
Projekt
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i konserwację.
Nr aktu prawnego
0050.163.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.161.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa do pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.160.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.159.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
Nr aktu prawnego
0050.158.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
0050.157.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Lesniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.153..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.02.2023
Status
Projekt
Lp: 90
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ewakuacji i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.153.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji