ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0006.48.2023
Status
Projekt
Lp: 82
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Nr aktu prawnego
0006.47.2023
Status
Projekt
Lp: 83
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.46.2023
Status
Projekt
Lp: 84
Data podjęcia
2023-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0006.45.2023
Status
Projekt
Lp: 85
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1176F w m. Leśniów Wielki w kierunku m. Leśniów Mały"
Nr aktu prawnego
0006.44.2023
Status
Projekt
Lp: 86
Data podjęcia
2023-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej nr 1144F w Zagórzu"
Nr aktu prawnego
0006.43.2023
Status
Projekt
Lp: 87
Data podjęcia
2023-09-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0006.42.2023
Status
Projekt
Lp: 88
Data podjęcia
2023-09-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0006.41.2023
Status
Projekt
Lp: 89
Data podjęcia
2023-09-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.115.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie 2023 r.
Nr aktu prawnego
0050.114.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji