ˆ

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwieńsku

siedziba – Czerwieńsk ul. Rynek 25, pok. 103  w godz. od 8:00 -15:00,  tel. (68) 3278302
Ponadto zapraszamy na indywidualne spotkania, rozmowy i zgłoszenia osób uzależnionych do objęcia procedurą postępowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa na mocy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 X 1982 r. (Dz. U. z 2016 r. , poz.487 z późn.zm.) została powołana Zarządzeniem nr 0050.96.2019 Burmistrza Czerwieńska z dnia 02 września 2019 r.
W skład gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
1. Lidia Róg  - przewodnicząca
2. Paweł Wikiera - sekretarz
3. Lewandowska Mirosława - członek
4. Gola Wanda - członek
5. Barbara Marczenia  – członek
 
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc
Burmistrz Czerwieńska w oparciu o przepisy Ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy realizuje zadnia, które mają służyć Mieszkańcom Gminy poprzez udzielenie pomocy w tym zakresie.
W Gminie Czerwieńsk funkcjonuje Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, w którą wpisują się coroczne uchwalane: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Program Profilaktyki Narkomanii, a także Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy. 
 
       Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania Komisji jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia  sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi, a także ograniczenie dostępności alkoholu.
Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto komisja realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
W Czerwieńsku utworzono dwa punkty konsultacyjno-terapeutyczne
Punkty Konsultacyjno-Terapeutyczne w Czerwieńsku mieszczą się przy ul. B.Chrobrego 2 (II piętro wejście jak do budynku rehabilitacji)
Mgr Marek Gieruszyński – psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom uzależnionym i członkom rodzin z problemem alkoholowym i narkotykowym. Pomoc jest udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 - 19:00
-w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
mgr Wiesława Gieruszyńska – psychoterapeuta - świadczy pomocy osobom współuzależnionym 
Pomoc jest udzielana w następujące dni:
- w drugi czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatnią środę każdego miesiąca od 16:00 -19:00
- w ostatni czwartek każdego miesiąca od 16:00 -19:00
 
Osoby, które są po terapii bądź potrzebują wsparcia w trwaniu w abstynencji mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach Grupy AA. Spotkania odbywają się w każdy wtorek od godziny 18:00 w budynku ,,Orlik'' przy stadionie miejskim w Czerwieńsku przy ul. Kwiatowej ( I piętro).
Pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie można uzyskać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku przy ul. M. Rozwens 2, przy którym działa również Zespół Interdyscyplinarny.
Można również zgłaszać się indywidualnie do punktu psychologa-socjoterapeuty prowadzonego przez dr Barbarę Toroń-Fórmanek mieszczącego się w Przychodni Zdrowia w Czerwieńsku ul. Zielonogórska 2 (II piętro). Psycholog przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15:00 -19:00.
W sytuacjach pilnych należy dzwonić na Policję lub do dzielnicowego - tel. 999 lub 112
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' - tel. 800 120 002.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Marczenia
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Marczenia
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-15 08:40:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Zbieski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-15 08:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Zbieski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-22 13:07:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »