ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0007.345.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.344.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0007.343.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0007.342.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 – 2035
Nr aktu prawnego
0007.341.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0007.340.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie nabycia przez Gminę Czerwieńsk nieruchomości gruntowych będących własnością Skarbu Państwa z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
0050.18.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok
Nr aktu prawnego
0050.17.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0006.09.2023
Status
Projekt
Lp: 70
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0006.08.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji