ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:59:39 Edycja elementu informacja Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2 Tomasz Zbieski
13:58:38 Edycja elementu informacja Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2 Tomasz Zbieski
13:55:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o zamówieniu - Nazwa elementu do którego przynależy: Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2 Tomasz Zbieski
13:54:48 Upublicznienie elementu informacja Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków gotowych dla dzieci i uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Nietkowie, Szkoły Podstawowej w Leśniowie Wielkim, Przedszkola w Czerwieńsku, Żłobka w Czerwieńsku, Szkoły Podstawowej w Nietkowicach z podziałem na części – liczba części 2 Tomasz Zbieski
12:26:13 Upublicznienie elementu informacja Budowia sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania obiektu handlowego w m. Płoty ul. Lubuska dz. nr 263/12, 288/4, 266 obręb Płoty Inwestor: Enea Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
(widoczna od 2020-12-01 12:24:00)
Arkadiusz Słonecki
11:17:52 Edycja elementu sprawa Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Arkadiusz Słonecki
11:15:48 Edycja elementu sprawa Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Arkadiusz Słonecki
11:15:03 Edycja elementu sprawa Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Arkadiusz Słonecki
10:53:38 Edycja elementu sprawa Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego Arkadiusz Słonecki
09:31:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Umowa - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm. ) na usługę pod nazwą Arkadiusz Słonecki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony