ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV do zasilania domu jednorodzinnego"(dotyczy części działek nr 148/8,148/2, 189, 148/10 w obrębie Leśniów Mały, gm. Czerwieńsk).- wszczęcie postępowania Małgorzata Habura-Winnicka

Zmiany z dnia: 2023-05-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:25 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie-obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa lakierni (jako części przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej hali, budowie nowej hali, budynku biurowego i lakierni) na działce nr 495/6, obręb 0005 Leśniów Wielki, pod adresem
(widoczna od 2023-05-29 14:00:00)
Monika Surynt
14:19:54 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaje się do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
(widoczna od 2023-05-29 12:00:00)
Monika Surynt
14:17:12 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.56.2023 Monika Surynt
13:02:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0006.25.2023 Emilia Juncewicz
10:43:14 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023 - wersja druga - Nazwa elementu do którego przynależy: 0006.24.2.2023 Emilia Juncewicz
10:39:43 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 0006.24.2.2023 Emilia Juncewicz
10:12:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji GML - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu Małgorzata Habura-Winnicka
10:12:02 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu
(widoczna od 2023-05-23 00:00:00)
Małgorzata Habura-Winnicka
10:08:45 Edycja elementu informacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dobrzęcin, w obrębie Wysokie w Gminie Czerwieńsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu
(widoczna od 2023-05-23 00:00:00)
Małgorzata Habura-Winnicka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony