ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:20 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.88.2021 Tomasz Zbieski

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:45:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór Tomasz Zbieski
16:39:34 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nietkowie
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00)
Tomasz Zbieski
12:45:05 Edycja elementu informacja Informacja o wynikach przetargu, obręb miejscowość Płoty ul. Lubuska 20/2 Tomasz Zbieski
12:44:25 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach obręb miejscowość Płoty ul. Lubuska 20/2 Tomasz Zbieski
12:41:37 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach przetargu, obręb miejscowość Sycowice 18/2 Tomasz Zbieski

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie nr 3 - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w miejscowości Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabór Tomasz Zbieski

Zmiany z dnia: 2021-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:31:01 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZERWIEŃSKA o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa domu przedpogrzebowego na działce nr ewid. 511 położonej w obrębie Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk" Tomasz Zbieski

Zmiany z dnia: 2021-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:37:55 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja zbiorcza petycje 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Burmistrza Czerwieńska Tomasz Zbieski
13:36:43 Edycja elementu załącznik do informacji Informacja zbiorcza petycje 2020 - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. przez Burmistrza Czerwieńska Tomasz Zbieski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony