ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:25 Upublicznienie elementu informacja Informacja o petycjach rozpatrywanych w roku 2020 Alina Juncewicz
11:22:46 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE Burmistrza Czerwieńska o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego - dz. nr ewid. 109 obręb Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk. Tomasz Zbieski
11:22:11 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Burmistrza Czerwieńska o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w tym: budowy linii kablowych SN 15 kV (L=~600m) oraz budowa złącza kablowego SN 15kV szt.1 dla przyłączenia odbiorców do sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zagórze gm. Czerwieńsk. Tomasz Zbieski
11:09:07 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Burmistrza Czerwieńska zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do zasilania domu jednorodzinnego - dz. nr ewid. 109 obręb Leśniów Wielki, gm. Czerwieńsk. Tomasz Zbieski
09:17:10 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0006.21.2021 Alina Juncewicz
08:11:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Nr 346 maj 2021 ' - Nazwa elementu do którego przynależy: Miesięcznik "Czerwieńsk - U nas" Nowy adres e-mail Alina Juncewicz

Zmiany z dnia: 2021-05-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:24:41 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) poddaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. Obrębie 0006 Nietków
(widoczna od 2021-05-12 14:00:00)
Arkadiusz Słonecki
14:20:21 Upublicznienie elementu informacja Burmistrz Czerwieńska na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego: obręb miejscowości Nietkowice
(widoczna od 2021-05-12 14:00:00)
Arkadiusz Słonecki
13:29:05 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk. - Nazwa elementu do którego przynależy: 0006.20.2021 Alina Juncewicz
11:57:15 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny 0006.20.2021 Alina Juncewicz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony