ˆ

Uchwały Rady od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.201.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.200.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.199.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.198.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.197.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji
Nr aktu prawnego
0007.196.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Płoty, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.195.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
0007.194.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na sfinansowanie zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
Nr aktu prawnego
0007.193.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2028
Nr aktu prawnego
0007.192.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji