ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.418.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.417.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.416.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.415.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.414.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0007.413.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2024 rok
Nr aktu prawnego
0007.412.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.411.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
0007.410.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.409.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji