ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.143.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.142.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.141.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0007.140.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.139.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028
Nr aktu prawnego
0007.138.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0007.137.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2019
Nr aktu prawnego
0007.136.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Nr aktu prawnego
0007.135.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.134.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji