ˆ

Rejestry, ewidencje, archiwa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestry i ewidencję publiczne.

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych.

2. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta.

3. Oświadczenia majątkowe rdnych.

4. Projekty uchwał.

5. Rejestr uchwał.
 
6. Rejestr instytucji kultury
 
7. Rejestr informacji o środowisku.

8. Rejestr zarządzeń.

9. Rejestr zamówień publicznych.

10. Rejestr jednostek organizacyjnych gminy.