ˆ

Rok 2019

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.167.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Nr aktu prawnego
0007.166.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0007.165.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0007.164.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.163.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028
Nr aktu prawnego
0007.162.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0007.161.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminą Zabór Umowy Partnerskiej
Nr aktu prawnego
0007.160.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0007.159.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0007.158.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji