ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-03-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2023 „Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2020-2023”
Nr aktu prawnego
0050.25.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.24.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.23.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.22.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.21.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
0050.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Czerwieńsk, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
0050.19.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.348.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.347.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.346.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji