ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.07.2023
Status
Zmieniony
Lp: 72
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.06.2023
Status
Projekt
Lp: 73
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.15.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.14.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0006.05.2023
Status
Projekt
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.04.2023
Status
Projekt
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym dla zadania: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 03 z terenów cmentarzy w Gminie Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.6.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji