ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
0006.20.2023
Status
Projekt
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.36.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Zofii i Stanisława Wróblewskich w Nietkowie
Nr aktu prawnego
0050.35.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.34.A.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
0050.34.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-05-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk, zapewnionego uczniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
Nr aktu prawnego
0006.19.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.33.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.357.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
0007.356.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji