ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr 115/XVI/04 z dnia 29 września 2004 roku w sprawie uchwalenia “Programu ochrony środowiska dla Gminy Czerwieńsk” oraz “Planu gospodarki odpadami dla Gminy Czerwieńsk”