ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KOMUNIKAT zmiana ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na wycinkę drzew z prywatnej posesji obowiązkowe jest dokonanie w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Konieczność zgłoszenia dotyczy zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 
W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Czerwieńska nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej. Co ważne, jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.
 
Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria uznania go za pomnik przyrody.
 
Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Burmistrz Czerwieńska, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.
 
Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów.
W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależy od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).
Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany:
- uchylenie przepisów dotyczących podejmowania przez rady gmin uchwał, w których można było poszerzyć katalog drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia,
- przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli),
- w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów, minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie, do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody tj. 500 zł/1cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz 200 zł/1m2 krzewu.
 
Wycinka, a ochrona przyrody.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Pietrowicz - Szmyt
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Pietrowicz - Szmyt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-09 11:48:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-09 11:51:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-09 11:51:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »