ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 12527
Gmina Czerwieńsk 39793
Statut prawny 7397
Przedmiot działania 6401
Organy Gminy 30079
Burmistrz 21275
Rada Miejska 17506
Wykaz Radnych 19845
Komisje Rady 20390
Protokoły 54497
Grafik dyżurów 25225
Harmonogramy pracy Rady 58247
Petycje 6812
Transmisja obrad 12942
Interpelacje i zapytania 27680
Młodzieżowa Rada Miejska 3862
Organizacja Urzędu 35112
Jednostki Organizacyjne 32899
Jednostki pomocnicze Gminy 80225
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 51628
Instytucje kultury 19259
Centrum Usług Wspólnych 4141
Nabór prcowników 2557
Ogłoszenie o naborze 1675
Informacjie o wynikach naboru 2736
Zarządzenia 1842
Zamierzenia organów gminy 53366
Strategia 4288
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 24139
Oferta dla Inwestorów 8626
Co i jak załatwić 367033
Referaty 196420
Sprawy 246150
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24149
Raport o stanie gminy 1479
Prawo lokalne 680999
Statut Gminy 14103
Regulamin organizacyjny urzędu 11500
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 24282
Rejestr uchwał 2871
Uchwały Rady Miejskiej 254109
Rok 2004 15313
Rok 2005 9996
Rok 2006 11493
Rok 2007 12632
Rok 2008 5030
Rok 2009 54976
Rok 2010 54639
Rok 2011 35666
Rok 2012 45718
Rok 2013 69227
Rok 2014 64620
Rok 2015 38832
Rok 2016 1231294
Rok 2017 1055333
Rok 2018 829594
Rok 2019 686204
Rok 2020 614
Rok 2021 85068
Projekty uchwał 170100
Rok 2015 30128
Rok 2016 1056813
Rok 2017 995413
Rok 2018 822481
Rok 2019 676132
Rok 2020 466
Rok 2021 93206
Zarządzenia Burmistrza 20978
Rok 2004 7445
Rok 2007 7952
Rok 2010 41113
Rok 2011 85206
Rok 2012 3459
Rok 2013 12468
Rok 2014 16200
Rok 2015 52282
Rok 2016 61614
Rok 2017 1030873
Rok 2018 845086
Rok 2019 564544
Rok 2020 227126
Rok 2021 84541
Oświadczenia majątkowe archiwum 22092
Pracownicy Urzędu 11483
2014 14710
2015 203797
Radni 11008
2014 56851
2014 początek kadencji 40570
2015 186921
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10722
2014 27779
2015 6331
Oświadczenia majątkowe 271695
Budżet 16925
2009 5813
2010 9502
2011 5595
2012 10140
2013 6069
2014 26917
2015 38158
2016 41258
2017 29540
2018 12804
2019 8246
2020 1265
2021 181
Przetargi 1790440
Gospodarka nieruchomościami 180615
Nabór pracowników 2148
Ogłoszenie o naborze 345682
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 90252
Informacje o wynikach naboru 117670
Ogłoszenia 1295617
Sesje Rady Miejskiej 162232
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 1475
Zwrot podatku akcyzowego 1606
Raporty 1773
Zgromadzenia 1037
Wykaz 911
Żłobek 5979
Rejestry, ewidencje, archiwa 20326
Petycje 373
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 476
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 538
Zbiorcza informacja o petycjach 88
Nieodpłatna pomoc prawna 14462
Dostęp do informacji publicznych 22751
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 143637
Otwarte konkursy ofert 90838
Oferty organizacji (art. 19a) 57785
Wyniki konkursów 42356
Koordynator ds. dostępności 831
Informacje o środowisku 40327
Informacja o jakości wody 263935
Gospodarka odpadami 161373
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 23326
Opryski na meszki i komary 10067
Opłaty 1420
Narodowy Spis Powszechny 2021 706
GKRPA 22223
ogłoszenia 3880
Program polityki zdrowotnej 810
Konsultacje społeczne 1699
System informacji o środowisku 1
Wybory 6549
Wybory Prezydenta RP 46041
Wybory uzupełniające 20138
Wybory do Sejmu i Senatu 31721
Wybory do Parlamentu Europejskiego 26166
Referendum 18000
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 17226
Wybory samorządowe 46700
2018 26468
2014 39980
Wybory ławników 12564
2020-2023 2756
Wybory dodatkowej liczy ławników 623
Pomoc publiczna 7529
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 346766
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 24747
Ochrona Danych Osobowych 505
Klauzula informacyjna 13253
Deklaracja dostępności 501

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17621
Instrukcja 16066
O biuletynie 15275
Mapa biuletynu 11533
Rejestr zmian 2745342
Statystyki 13435
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony