ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 18102
Gmina Czerwieńsk 42780
Statut prawny 8118
Przedmiot działania 6753
Organy Gminy 32649
Burmistrz 24951
Rada Miejska 19566
Wykaz Radnych 23488
Komisje Rady 23911
Protokoły 65756
Grafik dyżurów 29940
Harmonogramy pracy Rady 70639
Petycje 11142
Transmisja obrad 20223
Interpelacje i zapytania 45427
Młodzieżowa Rada Miejska 4703
Organizacja Urzędu 38194
Jednostki Organizacyjne 35906
Jednostki pomocnicze Gminy 90993
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 62091
Instytucje kultury 20608
Centrum Usług Wspólnych 6024
Nabór prcowników 4555
Ogłoszenie o naborze 2349
Informacjie o wynikach naboru 4453
Zarządzenia 3509
Zamierzenia organów gminy 59713
Strategia 5421
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 28588
Oferta dla Inwestorów 10938
Co i jak załatwić 431981
Referaty 238494
Sprawy 293450
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26944
Raport o stanie gminy 4126
Prawo lokalne 893053
Statut Gminy 15741
Regulamin organizacyjny urzędu 12490
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 26828
Rejestr uchwał 11588
Uchwały Rady Miejskiej 314922
Rok 2004 16940
Rok 2005 11055
Rok 2006 12603
Rok 2007 13851
Rok 2008 5818
Rok 2009 66952
Rok 2010 66731
Rok 2011 43211
Rok 2012 55289
Rok 2013 79154
Rok 2014 74431
Rok 2015 45725
Rok 2016 1677892
Rok 2017 1431790
Rok 2018 1214465
Rok 2019 1066899
Rok 2020 203605
Rok 2021 366971
Rok 2022 181499
Projekty uchwał 181675
Rok 2015 36315
Rok 2016 1445470
Rok 2017 1380168
Rok 2018 1207956
Rok 2019 1053792
Rok 2020 675
Rok 2021 372572
Rok 2022 157960
Zarządzenia Burmistrza 23910
Rok 2004 8290
Rok 2007 8656
Rok 2010 46201
Rok 2011 95781
Rok 2012 4042
Rok 2013 14074
Rok 2014 18449
Rok 2015 60583
Rok 2016 73247
Rok 2017 1407326
Rok 2018 1239987
Rok 2019 948866
Rok 2020 518952
Rok 2021 375312
Rok 2022 124891
Oświadczenia majątkowe 355806
Budżet 19533
2009 6630
2010 10847
2011 6390
2012 11673
2013 6814
2014 31178
2015 45202
2016 49799
2017 36928
2018 17214
2019 13285
2020 4113
2021 2097
2022 433
Przetargi 2035946
Gospodarka nieruchomościami 289998
Nabór pracowników 2334
Ogłoszenie o naborze 400619
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 97037
Informacje o wynikach naboru 142346
Ogłoszenia 1555353
Sesje Rady Miejskiej 195930
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 2405
Zwrot podatku akcyzowego 2537
Raporty 2594
Planowanie przestrzenne 284
Ogoszenia Obwieszczenia 163
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 173
Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 186
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Procedury 96
MPZP Płoty 453
Zgromadzenia 2169
Wykaz 1947
Żłobek 7716
Rejestry, ewidencje, archiwa 21697
Plany zamówień publicznych 215
Petycje 1507
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 2652
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 2488
Zbiorcza informacja o petycjach 1213
Nieodpłatna pomoc prawna 17086
Dostęp do informacji publicznych 24380
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 163785
Otwarte konkursy ofert 107251
Oferty organizacji (art. 19a) 74093
Wyniki konkursów 48662
Koordynator ds. dostępności 2584
Informacje o środowisku 43553
Informacja o jakości wody 332497
Gospodarka odpadami 193394
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 27759
Opryski na meszki i komary 12300
Opłaty 2209
Narodowy Spis Powszechny 2021 2173
GKRPA 26587
ogłoszenia 4639
Program polityki zdrowotnej 2772
Konsultacje społeczne 3819
System informacji o środowisku 1
Wybory 7314
Wybory Prezydenta RP 63079
Wybory uzupełniające 28454
Wybory do Sejmu i Senatu 40945
Wybory do Parlamentu Europejskiego 33087
Referendum 21482
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 20805
Wybory samorządowe 53471
2018 33995
2014 46849
Wybory ławników 15258
2020-2023 4202
Wybory dodatkowej liczy ławników 1388
Pomoc publiczna 9582
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 384325
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 28212
Ochrona Danych Osobowych 589
Inspektor Ochrony Danych 503
Klauzula informacyjna 17332
Deklaracja dostępności 2135
Archiwum 363
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 2039
Pzedszkole Czerwieńsk 46

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19730
Instrukcja 17266
O biuletynie 16404
Mapa biuletynu 12126
Rejestr zmian 3505639
Statystyki 14154
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony