ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 11559
Gmina Czerwieńsk 39288
Statut prawny 7274
Przedmiot działania 6339
Organy Gminy 29662
Burmistrz 20653
Rada Miejska 17166
Wykaz Radnych 19256
Komisje Rady 19835
Protokoły 52580
Grafik dyżurów 24479
Harmonogramy pracy Rady 56087
Petycje 6268
Transmisja obrad 11891
Interpelacje i zapytania 25068
Młodzieżowa Rada Miejska 3740
Organizacja Urzędu 34624
Jednostki Organizacyjne 32397
Jednostki pomocnicze Gminy 78452
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 49926
Instytucje kultury 19037
Centrum Usług Wspólnych 3771
Nabór prcowników 2082
Ogłoszenie o naborze 1574
Informacjie o wynikach naboru 2461
Zarządzenia 1506
Zamierzenia organów gminy 52416
Strategia 4115
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 23505
Oferta dla Inwestorów 8219
Co i jak załatwić 355006
Referaty 186886
Sprawy 236428
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23783
Raport o stanie gminy 993
Prawo lokalne 649209
Statut Gminy 13807
Regulamin organizacyjny urzędu 11328
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 23773
Rejestr uchwał 1712
Uchwały Rady Miejskiej 243667
Rok 2004 14974
Rok 2005 9839
Rok 2006 11316
Rok 2007 12338
Rok 2008 4881
Rok 2009 53035
Rok 2010 52577
Rok 2011 33984
Rok 2012 44201
Rok 2013 67437
Rok 2014 62670
Rok 2015 37356
Rok 2016 1150193
Rok 2017 986702
Rok 2018 760636
Rok 2019 620064
Rok 2020 550
Rok 2021 35110
Projekty uchwał 166822
Rok 2015 29117
Rok 2016 985235
Rok 2017 927354
Rok 2018 754698
Rok 2019 612832
Rok 2020 427
Rok 2021 47529
Zarządzenia Burmistrza 20500
Rok 2004 7309
Rok 2007 7849
Rok 2010 40262
Rok 2011 83352
Rok 2012 3345
Rok 2013 12147
Rok 2014 15801
Rok 2015 50628
Rok 2016 59477
Rok 2017 962359
Rok 2018 776944
Rok 2019 499275
Rok 2020 178595
Rok 2021 40540
Oświadczenia majątkowe archiwum 21878
Pracownicy Urzędu 11365
2014 14394
2015 188891
Radni 10898
2014 55288
2014 początek kadencji 39436
2015 174259
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10603
2014 27080
2015 6154
Oświadczenia majątkowe 257202
Budżet 16534
2009 5702
2010 9314
2011 5488
2012 9915
2013 5956
2014 26332
2015 37003
2016 39816
2017 28413
2018 12082
2019 7371
2020 816
2021 31
Przetargi 1743505
Gospodarka nieruchomościami 167504
Nabór pracowników 2118
Ogłoszenie o naborze 336018
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 88854
Informacje o wynikach naboru 112706
Ogłoszenia 1255720
Sesje Rady Miejskiej 156374
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 1316
Zwrot podatku akcyzowego 1454
Raporty 1620
Zgromadzenia 856
Wykaz 738
Żłobek 5639
Rejestry, ewidencje, archiwa 20104
Petycje 221
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 272
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 295
Zbiorcza informacja o petycjach 35
Nieodpłatna pomoc prawna 14085
Dostęp do informacji publicznych 22502
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 140106
Otwarte konkursy ofert 85420
Oferty organizacji (art. 19a) 54831
Wyniki konkursów 41327
Koordynator ds. dostępności 617
Informacje o środowisku 39854
Informacja o jakości wody 252330
Gospodarka odpadami 155598
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 22473
Opryski na meszki i komary 9662
Opłaty 1304
Narodowy Spis Powszechny 2021 500
GKRPA 21591
ogłoszenia 3769
Program polityki zdrowotnej 559
Konsultacje społeczne 1426
System informacji o środowisku 1
Wybory 6424
Wybory Prezydenta RP 43201
Wybory uzupełniające 18951
Wybory do Sejmu i Senatu 30356
Wybory do Parlamentu Europejskiego 25012
Referendum 17448
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 16723
Wybory samorządowe 45599
2018 25105
2014 38701
Wybory ławników 12151
2020-2023 2545
Wybory dodatkowej liczy ławników 522
Pomoc publiczna 7227
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 340799
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 24195
Ochrona Danych Osobowych 482
Klauzula informacyjna 12504
Deklaracja dostępności 340

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 17315
Instrukcja 15881
O biuletynie 15098
Mapa biuletynu 11419
Rejestr zmian 2625546
Statystyki 13324
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony