ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 20560
Gmina Czerwieńsk 44184
Statut prawny 8429
Przedmiot działania 6909
Organy Gminy 33783
Burmistrz 26445
Rada Miejska 20404
Wykaz Radnych 25162
Komisje Rady 25449
Protokoły 69793
Grafik dyżurów 32116
Harmonogramy pracy Rady 75893
Petycje 13325
Transmisja obrad 22826
Interpelacje i zapytania 52876
Młodzieżowa Rada Miejska 5009
Organizacja Urzędu 39505
Jednostki Organizacyjne 37142
Jednostki pomocnicze Gminy 95173
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 67180
Instytucje kultury 21129
Centrum Usług Wspólnych 6644
Nabór prcowników 5311
Ogłoszenie o naborze 2691
Informacjie o wynikach naboru 5094
Zarządzenia 4200
Zamierzenia organów gminy 61959
Strategia 5881
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 30243
Oferta dla Inwestorów 11934
Co i jak załatwić 457312
Referaty 255080
Sprawy 310830
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27991
Raport o stanie gminy 5079
Prawo lokalne 990849
Statut Gminy 16292
Regulamin organizacyjny urzędu 12863
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 27846
Rejestr uchwał 15056
Uchwały Rady Miejskiej 348648
Rok 2004 17598
Rok 2005 11445
Rok 2006 13034
Rok 2007 14291
Rok 2008 6159
Rok 2009 70991
Rok 2010 70764
Rok 2011 45427
Rok 2012 58633
Rok 2013 83355
Rok 2014 78246
Rok 2015 48408
Rok 2016 1862441
Rok 2017 1585141
Rok 2018 1374777
Rok 2019 1218292
Rok 2020 318163
Rok 2021 488552
Rok 2022 307154
Rok 2023 49977
Projekty uchwał 192223
Rok 2015 38423
Rok 2016 1605249
Rok 2017 1542966
Rok 2018 1373564
Rok 2019 1209037
Rok 2020 758
Rok 2021 489740
Rok 2022 263281
Rok 2023 86954
Zarządzenia Burmistrza 25036
Rok 2004 8603
Rok 2007 8910
Rok 2010 47993
Rok 2011 100154
Rok 2012 4256
Rok 2013 14716
Rok 2014 19262
Rok 2015 63899
Rok 2016 77811
Rok 2017 1558411
Rok 2018 1401120
Rok 2019 1107008
Rok 2020 647026
Rok 2021 498556
Rok 2022 218865
Rok 2023 77094
Oświadczenia majątkowe 394218
Budżet 20563
2009 6951
2010 11381
2011 6736
2012 12222
2013 7166
2014 32883
2015 47841
2016 52768
2017 39767
2018 18873
2019 14922
2020 5131
2021 2867
2022 1017
2023 58
Przetargi 2136902
Gospodarka nieruchomościami 315494
Nabór pracowników 2386
Ogłoszenie o naborze 419731
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 100327
Informacje o wynikach naboru 151747
Ogłoszenia 1642503
Sesje Rady Miejskiej 208510
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 2800
Zwrot podatku akcyzowego 2900
Raporty 2903
Planowanie przestrzenne 967
Ogłoszenia Obwieszczenia 1912
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 483
Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 806
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Procedury 405
MPZP Płoty 1149
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zadospodarowania Przestrzennego - Procedury 179
Zgromadzenia publiczne 2662
Informacje ogólne 16
Decyzje o zakazie zgromadzenia 11
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2395
Żłobek 8446
Rejestry, ewidencje, archiwa 22343
Plany zamówień publicznych 574
Petycje 1987
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 3730
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 3583
Zbiorcza informacja o petycjach 1662
Nieodpłatna pomoc prawna 18169
Dostęp do informacji publicznych 25009
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 171242
Otwarte konkursy ofert 113735
Oferty organizacji (art. 19a) 81137
Wyniki konkursów 50919
Koordynator ds. dostępności 3451
Informacje o środowisku 44956
Informacja o jakości wody 360325
Gospodarka odpadami 206448
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 29406
Opryski na meszki i komary 13128
Opłaty 2493
Narodowy Spis Powszechny 2021 2605
GKRPA 28239
ogłoszenia 4946
Program polityki zdrowotnej 3441
Konsultacje społeczne 4597
System informacji o środowisku 1
Wybory 7624
Wybory Prezydenta RP 70148
Wybory uzupełniające 32450
Wybory do Sejmu i Senatu 44615
Wybory do Parlamentu Europejskiego 36114
Referendum 22843
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 22114
Wybory samorządowe 55619
2018 36741
2014 49746
Wybory ławników 16396
2020-2023 4794
Wybory dodatkowej liczy ławników 1735
Pomoc publiczna 10487
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 400378
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 29533
Ochrona Danych Osobowych 622
Inspektor Ochrony Danych 738
Klauzula informacyjna 19139
Deklaracja dostępności 2784
Archiwum 761
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 6889
Przedszkole Czerwieńsk 245

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20682
Instrukcja 17783
O biuletynie 16879
Mapa biuletynu 12408
Rejestr zmian 3795761
Statystyki 14476
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony