ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 23102
Gmina Czerwieńsk 46004
Statut prawny 8780
Przedmiot działania 7107
Organy Gminy 35340
Burmistrz 28497
Rada Miejska 21452
Wykaz Radnych 26845
Komisje Rady 27085
Protokoły 74535
Grafik dyżurów 34310
Harmonogramy pracy Rady 81864
Petycje 15758
Transmisja obrad 26404
Interpelacje i zapytania 63099
Młodzieżowa Rada Miejska 5396
Organizacja Urzędu 41453
Jednostki Organizacyjne 38765
Jednostki pomocnicze Gminy 100909
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 72803
Instytucje kultury 21877
Centrum Usług Wspólnych 7502
Nabór prcowników 6223
Ogłoszenie o naborze 3034
Informacjie o wynikach naboru 5938
Zarządzenia 4974
Zamierzenia organów gminy 64733
Strategia 6338
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 32152
Oferta dla Inwestorów 13117
Co i jak załatwić 482180
Referaty 270249
Sprawy 328364
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29327
Raport o stanie gminy 7202
Prawo lokalne 1081718
Statut Gminy 17096
Regulamin organizacyjny urzędu 13376
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 29151
Rejestr uchwał 21742
Uchwały Rady Miejskiej 362664
Rok 2004 18406
Rok 2005 11923
Rok 2006 13575
Rok 2007 14841
Rok 2008 6581
Rok 2009 76036
Rok 2010 75774
Rok 2011 48140
Rok 2012 62986
Rok 2013 88242
Rok 2014 82755
Rok 2015 51734
Rok 2016 2093074
Rok 2017 1790048
Rok 2018 1577244
Rok 2019 1419803
Rok 2020 498282
Rok 2021 665771
Rok 2022 479872
Rok 2023 240780
Projekty uchwał 199653
Rok 2015 40668
Rok 2016 1812558
Rok 2017 1747786
Rok 2018 1578368
Rok 2019 1403402
Rok 2020 856
Rok 2021 664675
Rok 2022 435142
Rok 2023 255080
Zarządzenia Burmistrza 26364
Rok 2004 8956
Rok 2007 9225
Rok 2010 50178
Rok 2011 105535
Rok 2012 4552
Rok 2013 15510
Rok 2014 20197
Rok 2015 67568
Rok 2016 82904
Rok 2017 1763019
Rok 2018 1604990
Rok 2019 1307037
Rok 2020 837546
Rok 2021 682271
Rok 2022 404481
Rok 2023 248129
Rok 2024 34739
Oświadczenia majątkowe 440385
Budżet 21978
2009 7248
2010 11902
2011 7031
2012 12817
2013 7479
2014 34907
2015 50720
2016 55828
2017 42474
2018 20595
2019 16923
2020 6317
2021 3915
2022 2359
2023 863
Przetargi 2241454
Gospodarka nieruchomościami 352777
Nabór pracowników 2444
Ogłoszenie o naborze 444250
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 102890
Informacje o wynikach naboru 164520
Ogłoszenia 1753980
Sesje Rady Miejskiej 224793
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 3390
Zwrot podatku akcyzowego 3344
Raporty 3256
Planowanie przestrzenne 1781
Ogłoszenia Obwieszczenia 6078
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 805
Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 3916
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Procedury 1678
MPZP Płoty 2184
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zadospodarowania Przestrzennego - Procedury 362
Zgromadzenia publiczne 3522
Informacje ogólne 331
Decyzje o zakazie zgromadzenia 83
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 3249
Żłobek 9307
Rejestry, ewidencje, archiwa 23233
Plany zamówień publicznych 1320
Petycje 2698
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 6445
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 5925
Zbiorcza informacja o petycjach 2649
Nieodpłatna pomoc prawna 19826
Dostęp do informacji publicznych 25967
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 180702
Otwarte konkursy ofert 117809
Oferty organizacji (art. 19a) 89627
Wyniki konkursów 53887
Koordynator ds. dostępności 4633
Informacje o środowisku 46540
Informacja o jakości wody 394169
Gospodarka odpadami 220818
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 32171
Opryski na meszki i komary 14247
Opłaty 2815
Wyniki badań po pożarze hali z odpadami niebezpiecznymi w Przylepie 1610
Narodowy Spis Powszechny 2021 3366
GKRPA 30313
ogłoszenia 5255
Program polityki zdrowotnej 4852
Konsultacje społeczne 5915
System informacji o środowisku 1
Wybory 8770
Wybory samorządowe 57774
2024 641
2018 39805
2014 52782
Wybory Parlamentarne 2023 2143
Wybory Prezydenta RP 77764
Wybory uzupełniające 36741
Wybory do Sejmu i Senatu 48613
Wybory do Parlamentu Europejskiego 39397
Referendum 24223
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 23597
Wybory ławników 17470
2020 - 2023 5470
2024 - 2027 249
Wybory dodatkowej liczy ławników 2085
Pomoc publiczna 11603
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 420293
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 31119
Ochrona Danych Osobowych 647
Inspektor Ochrony Danych 1099
Klauzula informacyjna 21451
Deklaracja dostępności 4037
Archiwum 1649
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 12945
Przedszkole Czerwieńsk 624

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21803
Instrukcja 18494
O biuletynie 17581
Mapa biuletynu 12825
Rejestr zmian 4147544
Statystyki 14926
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony