ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 21687
Gmina Czerwieńsk 44895
Statut prawny 8595
Przedmiot działania 7002
Organy Gminy 34403
Burmistrz 27326
Rada Miejska 20838
Wykaz Radnych 25892
Komisje Rady 26107
Protokoły 71794
Grafik dyżurów 33112
Harmonogramy pracy Rady 78734
Petycje 14373
Transmisja obrad 24272
Interpelacje i zapytania 57391
Młodzieżowa Rada Miejska 5194
Organizacja Urzędu 40312
Jednostki Organizacyjne 37839
Jednostki pomocnicze Gminy 97745
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 69679
Instytucje kultury 21376
Centrum Usług Wspólnych 6969
Nabór prcowników 5760
Ogłoszenie o naborze 2838
Informacjie o wynikach naboru 5462
Zarządzenia 4540
Zamierzenia organów gminy 63110
Strategia 6082
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 31016
Oferta dla Inwestorów 12357
Co i jak załatwić 467712
Referaty 260786
Sprawy 317585
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28475
Raport o stanie gminy 5969
Prawo lokalne 1035586
Statut Gminy 16608
Regulamin organizacyjny urzędu 13088
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 28406
Rejestr uchwał 17697
Uchwały Rady Miejskiej 356661
Rok 2004 17949
Rok 2005 11645
Rok 2006 13280
Rok 2007 14544
Rok 2008 6347
Rok 2009 73443
Rok 2010 73023
Rok 2011 46451
Rok 2012 60306
Rok 2013 85185
Rok 2014 80432
Rok 2015 50100
Rok 2016 1962394
Rok 2017 1672195
Rok 2018 1462069
Rok 2019 1304956
Rok 2020 392014
Rok 2021 560407
Rok 2022 378137
Rok 2023 127109
Projekty uchwał 196443
Rok 2015 39366
Rok 2016 1694429
Rok 2017 1632830
Rok 2018 1462112
Rok 2019 1293012
Rok 2020 799
Rok 2021 563937
Rok 2022 335944
Rok 2023 150278
Zarządzenia Burmistrza 25637
Rok 2004 8757
Rok 2007 9048
Rok 2010 48992
Rok 2011 102539
Rok 2012 4383
Rok 2013 15074
Rok 2014 19683
Rok 2015 65477
Rok 2016 80119
Rok 2017 1645869
Rok 2018 1487202
Rok 2019 1193365
Rok 2020 729718
Rok 2021 575942
Rok 2022 289722
Rok 2023 143488
Oświadczenia majątkowe 415691
Budżet 21090
2009 7082
2010 11611
2011 6878
2012 12492
2013 7315
2014 33822
2015 49142
2016 54217
2017 40945
2018 19645
2019 15799
2020 5672
2021 3330
2022 1649
2023 342
Przetargi 2180665
Gospodarka nieruchomościami 331002
Nabór pracowników 2410
Ogłoszenie o naborze 430317
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 101485
Informacje o wynikach naboru 157563
Ogłoszenia 1688540
Sesje Rady Miejskiej 215160
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 3083
Zwrot podatku akcyzowego 3091
Raporty 3063
Planowanie przestrzenne 1256
Ogłoszenia Obwieszczenia 3588
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 616
Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 1584
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Procedury 919
MPZP Płoty 1500
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zadospodarowania Przestrzennego - Procedury 257
Zgromadzenia publiczne 2944
Informacje ogólne 143
Decyzje o zakazie zgromadzenia 43
Informacje o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia 2807
Żłobek 8788
Rejestry, ewidencje, archiwa 22705
Plany zamówień publicznych 926
Petycje 2286
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 5054
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 4687
Zbiorcza informacja o petycjach 2067
Nieodpłatna pomoc prawna 18889
Dostęp do informacji publicznych 25369
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 175328
Otwarte konkursy ofert 115614
Oferty organizacji (art. 19a) 84642
Wyniki konkursów 52254
Koordynator ds. dostępności 3927
Informacje o środowisku 45627
Informacja o jakości wody 375274
Gospodarka odpadami 212771
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 30627
Opryski na meszki i komary 13655
Opłaty 2642
Narodowy Spis Powszechny 2021 2907
GKRPA 29110
ogłoszenia 5085
Program polityki zdrowotnej 4023
Konsultacje społeczne 5152
System informacji o środowisku 1
Wybory 7918
Wybory Parlamentarne 2023 665
Wybory Prezydenta RP 73696
Wybory uzupełniające 34296
Wybory do Sejmu i Senatu 46492
Wybory do Parlamentu Europejskiego 37629
Referendum 23506
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 22754
Wybory samorządowe 56383
2018 38047
2014 51112
Wybory ławników 16865
2020 - 2023 5109
2024 - 2027 99
Wybory dodatkowej liczy ławników 1905
Pomoc publiczna 10947
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 409099
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 30177
Ochrona Danych Osobowych 639
Inspektor Ochrony Danych 922
Klauzula informacyjna 20114
Deklaracja dostępności 3268
Archiwum 1097
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 9396
Przedszkole Czerwieńsk 367

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 21130
Instrukcja 18030
O biuletynie 17126
Mapa biuletynu 12535
Rejestr zmian 3951707
Statystyki 14622
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony