ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 19497
Gmina Czerwieńsk 43539
Statut prawny 8285
Przedmiot działania 6843
Organy Gminy 33255
Burmistrz 25781
Rada Miejska 19999
Wykaz Radnych 24306
Komisje Rady 24717
Protokoły 68217
Grafik dyżurów 31153
Harmonogramy pracy Rady 73381
Petycje 12280
Transmisja obrad 21613
Interpelacje i zapytania 49373
Młodzieżowa Rada Miejska 4879
Organizacja Urzędu 38913
Jednostki Organizacyjne 36576
Jednostki pomocnicze Gminy 93230
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 65059
Instytucje kultury 20904
Centrum Usług Wspólnych 6380
Nabór prcowników 4974
Ogłoszenie o naborze 2557
Informacjie o wynikach naboru 4798
Zarządzenia 3873
Zamierzenia organów gminy 61045
Strategia 5702
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 29596
Oferta dla Inwestorów 11494
Co i jak załatwić 445356
Referaty 246836
Sprawy 302125
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 27577
Raport o stanie gminy 4650
Prawo lokalne 951165
Statut Gminy 16074
Regulamin organizacyjny urzędu 12677
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 27398
Rejestr uchwał 13429
Uchwały Rady Miejskiej 329709
Rok 2004 17268
Rok 2005 11295
Rok 2006 12834
Rok 2007 14082
Rok 2008 5994
Rok 2009 69364
Rok 2010 68870
Rok 2011 44527
Rok 2012 57121
Rok 2013 81295
Rok 2014 76322
Rok 2015 47117
Rok 2016 1773537
Rok 2017 1508347
Rok 2018 1295669
Rok 2019 1146380
Rok 2020 255708
Rok 2021 427313
Rok 2022 247141
Rok 2023 13778
Projekty uchwał 187042
Rok 2015 37514
Rok 2016 1526251
Rok 2017 1464624
Rok 2018 1293966
Rok 2019 1134606
Rok 2020 719
Rok 2021 428014
Rok 2022 208726
Rok 2023 31410
Zarządzenia Burmistrza 24495
Rok 2004 8473
Rok 2007 8800
Rok 2010 47166
Rok 2011 98113
Rok 2012 4151
Rok 2013 14399
Rok 2014 18892
Rok 2015 62414
Rok 2016 75678
Rok 2017 1483766
Rok 2018 1321790
Rok 2019 1031382
Rok 2020 580846
Rok 2021 435423
Rok 2022 174701
Oświadczenia majątkowe 375625
Budżet 20156
2009 6814
2010 11173
2011 6596
2012 11974
2013 6989
2014 32063
2015 46674
2016 51379
2017 38610
2018 18202
2019 14255
2020 4665
2021 2489
2022 739
Przetargi 2092824
Gospodarka nieruchomościami 302517
Nabór pracowników 2368
Ogłoszenie o naborze 411144
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 98485
Informacje o wynikach naboru 147413
Ogłoszenia 1602429
Sesje Rady Miejskiej 202999
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 2605
Zwrot podatku akcyzowego 2736
Raporty 2779
Planowanie przestrzenne 635
Ogłoszenia Obwieszczenia 930
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 335
Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego 524
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Procedury 232
MPZP Płoty 854
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zadospodarowania Przestrzennego - Procedury 98
Zgromadzenia 2443
Wykaz 2147
Żłobek 8076
Rejestry, ewidencje, archiwa 22040
Plany zamówień publicznych 404
Petycje 1746
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 3111
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 2978
Zbiorcza informacja o petycjach 1418
Nieodpłatna pomoc prawna 17688
Dostęp do informacji publicznych 24732
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 167921
Otwarte konkursy ofert 110875
Oferty organizacji (art. 19a) 77830
Wyniki konkursów 49948
Koordynator ds. dostępności 3013
Informacje o środowisku 44323
Informacja o jakości wody 347822
Gospodarka odpadami 200007
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 28581
Opryski na meszki i komary 12748
Opłaty 2378
Narodowy Spis Powszechny 2021 2404
GKRPA 27421
ogłoszenia 4806
Program polityki zdrowotnej 3094
Konsultacje społeczne 4213
System informacji o środowisku 1
Wybory 7486
Wybory Prezydenta RP 67034
Wybory uzupełniające 30647
Wybory do Sejmu i Senatu 43053
Wybory do Parlamentu Europejskiego 34836
Referendum 22254
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 21601
Wybory samorządowe 54664
2018 35543
2014 48470
Wybory ławników 15946
2020-2023 4537
Wybory dodatkowej liczy ławników 1590
Pomoc publiczna 10084
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 393813
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 28950
Ochrona Danych Osobowych 609
Inspektor Ochrony Danych 639
Klauzula informacyjna 18405
Deklaracja dostępności 2495
Archiwum 557
Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa 4517
Pzedszkole Czerwieńsk 133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 20295
Instrukcja 17577
O biuletynie 16678
Mapa biuletynu 12253
Rejestr zmian 3657472
Statystyki 14297
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony