ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 13625
Gmina Czerwieńsk 40391
Statut prawny 7549
Przedmiot działania 6478
Organy Gminy 30533
Burmistrz 22021
Rada Miejska 17892
Wykaz Radnych 20599
Komisje Rady 21154
Protokoły 56670
Grafik dyżurów 26206
Harmonogramy pracy Rady 60637
Petycje 7466
Transmisja obrad 14486
Interpelacje i zapytania 30950
Młodzieżowa Rada Miejska 4019
Organizacja Urzędu 35718
Jednostki Organizacyjne 33525
Jednostki pomocnicze Gminy 82516
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 53780
Instytucje kultury 19555
Centrum Usług Wspólnych 4555
Nabór prcowników 2989
Ogłoszenie o naborze 1802
Informacjie o wynikach naboru 3141
Zarządzenia 2161
Zamierzenia organów gminy 54444
Strategia 4462
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 25047
Oferta dla Inwestorów 9099
Co i jak załatwić 381283
Referaty 205802
Sprawy 256623
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24585
Raport o stanie gminy 1824
Prawo lokalne 728008
Statut Gminy 14487
Regulamin organizacyjny urzędu 11692
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 24908
Rejestr uchwał 4154
Uchwały Rady Miejskiej 265333
Rok 2004 15714
Rok 2005 10220
Rok 2006 11716
Rok 2007 12907
Rok 2008 5200
Rok 2009 57548
Rok 2010 57033
Rok 2011 37230
Rok 2012 47852
Rok 2013 71349
Rok 2014 66904
Rok 2015 40447
Rok 2016 1336521
Rok 2017 1142306
Rok 2018 917311
Rok 2019 778796
Rok 2020 665
Rok 2021 153231
Projekty uchwał 172571
Rok 2015 31656
Rok 2016 1146638
Rok 2017 1086443
Rok 2018 911929
Rok 2019 766872
Rok 2020 511
Rok 2021 157509
Zarządzenia Burmistrza 21696
Rok 2004 7591
Rok 2007 8093
Rok 2010 42168
Rok 2011 87380
Rok 2012 3574
Rok 2013 12831
Rok 2014 16684
Rok 2015 54032
Rok 2016 64114
Rok 2017 1119385
Rok 2018 937321
Rok 2019 658109
Rok 2020 294915
Rok 2021 148099
Oświadczenia majątkowe archiwum 22305
Pracownicy Urzędu 11609
2014 15080
2015 221608
Radni 11146
2014 58426
2014 początek kadencji 41489
2015 201702
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych 10871
2014 28431
2015 6454
Oświadczenia majątkowe 289812
Budżet 17369
2009 5930
2010 9764
2011 5718
2012 10411
2013 6192
2014 27719
2015 39652
2016 43105
2017 31262
2018 13762
2019 9236
2020 1771
2021 402
Przetargi 1848560
Gospodarka nieruchomościami 196247
Nabór pracowników 2186
Ogłoszenie o naborze 358548
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 91633
Informacje o wynikach naboru 123333
Ogłoszenia 1345415
Sesje Rady Miejskiej 168611
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 1678
Zwrot podatku akcyzowego 1790
Raporty 1917
Zgromadzenia 1256
Wykaz 1120
Żłobek 6353
Rejestry, ewidencje, archiwa 20633
Petycje 570
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 851
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 844
Zbiorcza informacja o petycjach 268
Nieodpłatna pomoc prawna 14796
Dostęp do informacji publicznych 23113
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 147207
Otwarte konkursy ofert 96665
Oferty organizacji (art. 19a) 60816
Wyniki konkursów 43614
Koordynator ds. dostępności 1137
Informacje o środowisku 40900
Informacja o jakości wody 278380
Gospodarka odpadami 168250
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 24254
Opryski na meszki i komary 10518
Opłaty 1583
Narodowy Spis Powszechny 2021 1087
GKRPA 23045
ogłoszenia 4017
Program polityki zdrowotnej 1109
Konsultacje społeczne 2009
System informacji o środowisku 1
Wybory 6721
Wybory Prezydenta RP 49448
Wybory uzupełniające 21475
Wybory do Sejmu i Senatu 33688
Wybory do Parlamentu Europejskiego 27513
Referendum 18774
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 17979
Wybory samorządowe 48049
2018 28194
2014 41514
Wybory ławników 13072
2020-2023 3043
Wybory dodatkowej liczy ławników 754
Pomoc publiczna 7930
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 355012
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 25358
Ochrona Danych Osobowych 523
Inspektor Ochrony Danych 65
Klauzula informacyjna 14281
Deklaracja dostępności 714

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 18067
Instrukcja 16270
O biuletynie 15494
Mapa biuletynu 11652
Rejestr zmian 2910441
Statystyki 13548
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony