ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
e-Usługi 16254
Gmina Czerwieńsk 41791
Statut prawny 7880
Przedmiot działania 6631
Organy Gminy 31780
Burmistrz 23605
Rada Miejska 18760
Wykaz Radnych 22119
Komisje Rady 22736
Protokoły 62261
Grafik dyżurów 28381
Harmonogramy pracy Rady 66798
Petycje 9448
Transmisja obrad 17812
Interpelacje i zapytania 39542
Młodzieżowa Rada Miejska 4361
Organizacja Urzędu 37170
Jednostki Organizacyjne 34908
Jednostki pomocnicze Gminy 87518
Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy 58439
Instytucje kultury 20167
Centrum Usług Wspólnych 5463
Nabór prcowników 3939
Ogłoszenie o naborze 2108
Informacjie o wynikach naboru 3877
Zarządzenia 2973
Zamierzenia organów gminy 57511
Strategia 4979
Zielonogórski Związek Powiatowo - Gminny 27052
Oferta dla Inwestorów 10231
Co i jak załatwić 412663
Referaty 226134
Sprawy 278812
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25812
Raport o stanie gminy 2971
Prawo lokalne 825927
Statut Gminy 15222
Regulamin organizacyjny urzędu 12171
Statut Jednostek Pomocniczych Gminy 26031
Rejestr uchwał 8271
Uchwały Rady Miejskiej 293787
Rok 2004 16456
Rok 2005 10706
Rok 2006 12250
Rok 2007 13475
Rok 2008 5576
Rok 2009 63351
Rok 2010 63085
Rok 2011 41184
Rok 2012 52614
Rok 2013 76274
Rok 2014 71788
Rok 2015 43862
Rok 2016 1544446
Rok 2017 1318220
Rok 2018 1097317
Rok 2019 958698
Rok 2020 121078
Rok 2021 286913
Rok 2022 105765
Projekty uchwał 177667
Rok 2015 34613
Rok 2016 1331482
Rok 2017 1266608
Rok 2018 1095061
Rok 2019 944892
Rok 2020 618
Rok 2021 294410
Rok 2022 87278
Zarządzenia Burmistrza 23120
Rok 2004 8012
Rok 2007 8410
Rok 2010 44684
Rok 2011 92731
Rok 2012 3857
Rok 2013 13572
Rok 2014 17702
Rok 2015 58041
Rok 2016 69686
Rok 2017 1294296
Rok 2018 1123469
Rok 2019 837919
Rok 2020 434742
Rok 2021 293894
Rok 2022 59604
Oświadczenia majątkowe 326313
Budżet 18527
2009 6335
2010 10329
2011 6079
2012 11153
2013 6529
2014 29741
2015 42680
2016 46764
2017 34217
2018 15575
2019 11380
2020 2982
2021 1240
2022 54
Przetargi 1962251
Gospodarka nieruchomościami 264679
Nabór pracowników 2280
Ogłoszenie o naborze 384049
Lista kandydatów spełnających wymagania formalne 94967
Informacje o wynikach naboru 134891
Ogłoszenia 1486838
Sesje Rady Miejskiej 185601
Ulgi, umorzenia, odroczenia podatków, rozłożenie na raty 2110
Zwrot podatku akcyzowego 2247
Raporty 2309
Zgromadzenia 1755
Wykaz 1565
Żłobek 7171
Rejestry, ewidencje, archiwa 21264
Plany zamówień publicznych 46
Petycje 1116
Złożone do Burmistrza Czerwieńska 1824
Informacja o sposobie załatwienia petycji składanych do Burmistrza Czerwieńska 1726
Zbiorcza informacja o petycjach 744
Nieodpłatna pomoc prawna 16068
Dostęp do informacji publicznych 23893
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 156956
Otwarte konkursy ofert 101757
Oferty organizacji (art. 19a) 69032
Wyniki konkursów 46690
Koordynator ds. dostępności 1978
Informacje o środowisku 42471
Informacja o jakości wody 312034
Gospodarka odpadami 183840
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 26537
Opryski na meszki i komary 11583
Opłaty 1966
Narodowy Spis Powszechny 2021 1718
GKRPA 25007
ogłoszenia 4335
Program polityki zdrowotnej 2122
Konsultacje społeczne 3028
System informacji o środowisku 1
Wybory 7128
Wybory Prezydenta RP 57918
Wybory uzupełniające 25694
Wybory do Sejmu i Senatu 38195
Wybory do Parlamentu Europejskiego 30824
Referendum 20441
Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich 19763
Wybory samorządowe 51322
2018 31646
2014 44673
Wybory ławników 14284
2020-2023 3738
Wybory dodatkowej liczy ławników 1108
Pomoc publiczna 8895
Miesięcznik Czerwieńsk - U nas 373038
Wnioski i inne dokumenty do pobrania 26925
Ochrona Danych Osobowych 568
Inspektor Ochrony Danych 326
Klauzula informacyjna 16185
Deklaracja dostępności 1475

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 19085
Instrukcja 16838
O biuletynie 16008
Mapa biuletynu 11925
Rejestr zmian 3268542
Statystyki 13855
Kontakt 1
« powrót do poprzedniej strony