ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Lesniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.153..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.02.2023
Status
Projekt
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej, ewakuacji i zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.153.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.152..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.152.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Budowa oczyszczalni ścieków w Bródkach z kolektorem tłocznym odprowadzającym oczyszczone nieczystości płynne do kanału Ołobok
Nr aktu prawnego
0050.151.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.150.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Nietków.
Nr aktu prawnego
0050.149.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.148.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku.
Nr aktu prawnego
0050.140.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji