ˆ

Deklaracja dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony - Biuletynu Informacji Publicznej - na zasadach częściowo zgodnych z treścią wspomnianej ustawy. Zapewnienie ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.czerwiensk.pl/
 Zapewnienie dotyczy w szczególności ograniczania stosowania plików PDF, DOC itp. i osadzania tekstów bezpośrednio w redagowanych blokach informacyjnych Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty PDF powstałe na podstawie źle przygotowanych technicznie dokumentów Word lub skanów dokumentów będą w miarę możliwości poprawiane celem polepszenia ich jakości.
Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
- część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej ( po skanowaniu/OCR)
- brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Słonecki, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 3278 041. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Urząd Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
Ostatnia aktualizacja: 2022-03-18
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi.
 
Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku położony jest przy ulicy Rynek 25.
Budynek posiada 2 wejścia A i B. Wejście główne A, usytuowane jest na poziomie chodnika na zewnątrz budynku. Brak barier w postaci schodów wejściowych do budynku. Drzwi do wejścia głównego A z możliwością otworzenia obu skrzydeł. Wejście jest o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. W budynku brak windy, nie ma platformy dla wózków zamontowanej przy poręczy schodów. Na parterze budynku ( po lewej stronie od wejścia A) znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, w którym można zasięgnąć informacji w temacie, gdzie należy daną sprawę załatwić. Jeśli zajdzie potrzeba, pracownicy z biur znajdujących sie na piętrze budynku zejdą do interesanta. Przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailleʼa, pętli indukcyjnych, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku zatrudniony jest pracownik, który zna język migowy, osoby, które wymagają takiej usługi będą mogły z niej skorzystać po wcześniejszym umówieniu się na wniosek.
 
W załączeniu:
 
Aplikacja mobilna
Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Czerwieńsk
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Róg
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-25 14:02:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Arkadiusz Słonecki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-25 14:22:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Arkadiusz Słonecki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-05 14:00:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »