ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
0050.21.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
Nr aktu prawnego
0050.20.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Czerwieńsk, które stały się z mocy prawa własnością Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
0050.19.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2023 rok
Nr aktu prawnego
0007.348.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0007.347.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.346.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego przez Gminę Czerwieńsk do realizacji części zadania publicznego
Nr aktu prawnego
0007.345.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.344.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2023 roku
Nr aktu prawnego
0007.343.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0007.342.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji