ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2031
Data podjęcia
2017-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.07.2017
Status
Zmieniony
Lp: 2032
Data podjęcia
2017-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.06.2017
Status
Wycofany
Lp: 2033
Data podjęcia
2017-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.14.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2034
Data podjęcia
2017-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadania skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.05.2017
Status
Projekt
Lp: 2035
Data podjęcia
2017-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2017 (2)
Status
Projekt
Lp: 2036
Data podjęcia
2017-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.13.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2037
Data podjęcia
2017-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2017 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.12.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2038
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Czerwieńsk w ramach zadania pn.: Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielona Góra
Nr aktu prawnego
0050.11.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2039
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 "Rozwój Cyfrowy", Działanie 2.1, „Rozwój społeczeństwa informacyjnego". Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projeky realizowane poza formułą ZIT
Nr aktu prawnego
0050.10.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2040
Data podjęcia
2017-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Nietkowie.
Nr aktu prawnego
0050.9.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji