ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2061
Data podjęcia
2016-12-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.81.2016
Status
Projekt
Lp: 2062
Data podjęcia
2016-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.79.2016
Status
Projekt
Lp: 2063
Data podjęcia
2016-12-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
BRM.0006.78.2016
Status
Projekt
Lp: 2064
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.163.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2065
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
0007.162.2016
Status
Zmieniony
Lp: 2066
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.161.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2067
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.160.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2068
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
0007.159.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2069
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
0007.158.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2070
Data podjęcia
2016-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
0007.157.2016
Status
Traci moc

Nawigacja między stronami listy informacji