ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2051
Data podjęcia
2017-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego lasów ochronnych położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01.2017
Status
Projekt
Lp: 2052
Data podjęcia
2017-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.1.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2053
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.169.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2054
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
0007.168.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2055
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.167.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2056
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
0007.166.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 2057
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
0007.165.2016
Status
Traci moc
Lp: 2058
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
0007.164.2016
Status
Zmieniony
Lp: 2059
Data podjęcia
2016-12-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2017-2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.82.2016
Status
Projekt
Lp: 2060
Data podjęcia
2016-12-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2017 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.80.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji