ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1991
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.66.2017
Status
Projekt
Lp: 1992
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.65.2017
Status
Projekt
Lp: 1993
Data podjęcia
2017-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.64.2017
Status
Zmieniony
Lp: 1994
Data podjęcia
2017-10-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Nr aktu prawnego
BRM.0006.63.2017
Status
Projekt
Lp: 1995
Data podjęcia
2017-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku do podejmowania czynności związanych z realizacją działań w ramach Rządowych programów "Aktywna tablica" oraz na zakup wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w 2017 roku.
Nr aktu prawnego
0050.127.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1996
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: Budowa domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Nietkowie obręb Nietków działa nr 1230/2 Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.126.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1997
Data podjęcia
2017-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.
Nr aktu prawnego
0050.125.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1998
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne na terenie Aglomeracji Zielonogórskiej w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.123.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 1999
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.122.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 2000
Data podjęcia
2017-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.121.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji