ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 541
Data podjęcia
2017-11-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie złożenia petycji dotyczącej modernizacji dworca kolejowego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.77.2017
Status
Projekt
Lp: 542
Data podjęcia
2017-11-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie złożenia petycji dotyczącej budowy kładki dla pieszych na moście kolejowym w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
BRM.0006.76.2017
Status
Projekt
Lp: 543
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.75.2017
Status
Projekt
Lp: 544
Data podjęcia
2017-11-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
BRM.0006.74.2017
Status
Projekt
Lp: 545
Data podjęcia
2017-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.73.2017
Status
Projekt
Lp: 546
Data podjęcia
2017-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.72.2017
Status
Projekt
Lp: 547
Data podjęcia
2017-11-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Leśniów Wielki, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.71.2017
Status
Projekt
Lp: 548
Data podjęcia
2017-11-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.70.2017
Status
Projekt
Lp: 549
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
BRM.0006.69.2017
Status
Projekt
Lp: 550
Data podjęcia
2017-11-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nietkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Brzechwy w Nietkowicach
Nr aktu prawnego
BRM.0006.68.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji