ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2017-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Rzeki Odry.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.49.2017
Status
Projekt
Lp: 552
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
BRM.0006.48.2017
Status
Projekt
Lp: 553
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.47.2017
Status
Projekt
Lp: 554
Data podjęcia
2017-08-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czerwieńsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Nr aktu prawnego
BRM.0006.46.2017
Status
Projekt
Lp: 555
Data podjęcia
2017-08-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w  zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.45.2017
Status
Projekt
Lp: 556
Data podjęcia
2017-07-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.44.2017
Status
Projekt
Lp: 557
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.43.2017
Status
Projekt
Lp: 558
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza z wykonania budżetu za rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.42.2017
Status
Projekt
Lp: 559
Data podjęcia
2017-06-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.41.2017
Status
Projekt
Lp: 560
Data podjęcia
2017-06-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.40.2017
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji