ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2018-02-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadanie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.17.208
Status
Wycofany
Lp: 552
Data podjęcia
2018-02-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.16.2018
Status
Wycofany
Lp: 553
Data podjęcia
2018-02-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.15.2018
Status
Wycofany
Lp: 554
Data podjęcia
2018-02-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadanie skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.14.2018
Status
Projekt
Lp: 555
Data podjęcia
2018-02-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.13.2018
Status
Projekt
Lp: 556
Data podjęcia
2018-02-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.12.2018
Status
Projekt
Lp: 557
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.11.2018
Status
Projekt
Lp: 558
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.10.2018
Status
Projekt
Lp: 559
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
BRM.0006.09.2018
Status
Projekt
Lp: 560
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
BRM.0006.08.2018
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji