ˆ

Rok 2016

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.31.2021
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
0006.30.2021
Status
Zmieniony
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o. o.
Nr aktu prawnego
0006.29.2021
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Czerwieńsk, ul. Zielonogórska)
Nr aktu prawnego
0006.28.2021
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym (Czerwieńsk, ul. Rynek)
Nr aktu prawnego
0006.27.2021
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2021-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków, Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.26.2021
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Czerwieńsk, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Nr aktu prawnego
0006.25.2021
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.24.2021
Status
Projekt
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0006.23.2021
Status
Projekt
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.22.2.2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji