ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 521
Data podjęcia
2018-01-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2023.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.04(2).2018
Status
Projekt
Lp: 522
Data podjęcia
2018-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2023.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.04.2018
Status
Wycofany
Lp: 523
Data podjęcia
2018-01-18
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018
Nr aktu prawnego
BRM.0006.03.2018
Status
Wycofany
Lp: 524
Data podjęcia
2018-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.02.2018
Status
Projekt
Lp: 525
Data podjęcia
2018-01-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01(2).2018
Status
Projekt
Lp: 526
Data podjęcia
2018-01-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.01.2018
Status
Wycofany
Lp: 527
Data podjęcia
2017-12-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr 0007.162.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.89.2017
Status
Projekt
Lp: 528
Data podjęcia
2017-12-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji projektu partnerskiego pt. „Lepsze jutro II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Podziałanie 7.4.2. Aktywne, włącznie w ramach podmiotów integracji społecznej realizowane przez ZIT Zielona Góra.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.88.2017
Status
Projekt
Lp: 529
Data podjęcia
2017-12-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2017
Nr aktu prawnego
BRM.0006.87.2017
Status
Projekt
Lp: 530
Data podjęcia
2017-12-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego realizacji budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nr aktu prawnego
BRM.0006.86.2017
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji