ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rok 2019

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-07-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.35.2020
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2028
Nr aktu prawnego
0006.34.2020
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0006.33.2020
Status
Zmieniony
Lp: 4
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.32.2020
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.31.2020
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czerwieńska za rok 2019
Nr aktu prawnego
0006.30.2020
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019
Nr aktu prawnego
0006.29.2020
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2020-06-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.28.2020
Status
Projekt
Lp: 9
Data podjęcia
2020-07-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
0006.27.2020
Status
Zmieniony
Lp: 10
Data podjęcia
2020-06-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.26.2020
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji