ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 511
Data podjęcia
2018-02-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czerwieńsku zbadanie skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.14.2018
Status
Projekt
Lp: 512
Data podjęcia
2018-02-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.13.2018
Status
Projekt
Lp: 513
Data podjęcia
2018-02-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.12.2018
Status
Projekt
Lp: 514
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Czerwieńsk dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.11.2018
Status
Projekt
Lp: 515
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.10.2018
Status
Projekt
Lp: 516
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
BRM.0006.09.2018
Status
Projekt
Lp: 517
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
BRM.0006.08.2018
Status
Projekt
Lp: 518
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.07.2018
Status
Projekt
Lp: 519
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.06.2018
Status
Projekt
Lp: 520
Data podjęcia
2018-01-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2018 roku.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.05.2018
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji