ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 511
Data podjęcia
2018-10-31
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz wprowadzenia ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych
Nr aktu prawnego
BRM.0006.76.2018
Status
Projekt
Lp: 512
Data podjęcia
2018-10-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2018.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.75.2018
Status
Projekt
Lp: 513
Data podjęcia
2018-10-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2019 - 2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.74.2018
Status
Projekt
Lp: 514
Data podjęcia
2018-10-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.73.2018
Status
Projekt
Lp: 515
Data podjęcia
2018-10-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.72.2018
Status
Zmieniony
Lp: 516
Data podjęcia
2018-10-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
Nr aktu prawnego
BRM.0006.71.2018
Status
Projekt
Lp: 517
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Czerwieńsku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku” oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.70.2018
Status
Projekt
Lp: 518
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.69.2018
Status
Projekt
Lp: 519
Data podjęcia
2018-09-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Czerwieńsku, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk oraz nadanie mu statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.68.2018
Status
Projekt
Lp: 520
Data podjęcia
2018-09-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.67.2018
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji