ˆ

Rok 2018

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2028
Nr aktu prawnego
0006.54.2020
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2020-10-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0006.53.2020
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2020-10-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
0006.52.2020
Status
Zmieniony
Lp: 4
Data podjęcia
2020-10-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0006.51.2020
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0006.50.2020
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Czerwieńsk wspólnie z Gminą Zabór Umowy Partnerskiej
Nr aktu prawnego
0006.49.2020
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych
Nr aktu prawnego
0006.48.2020
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2020
Nr aktu prawnego
0006.47.2020
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0006.46.2020
Status
Projekt
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.45.2020
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji