ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.74.2023
Status
Projekt
Lp: 2
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.73.2023
Status
Projekt
Lp: 3
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych
Nr aktu prawnego
0006.72.2023
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2023-12-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.71.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 5
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia i realizacji Programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk w wieku 65 lat i więcej realizowanego w latach 2024-2027
Nr aktu prawnego
0006.70.2023
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2023-11-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
0006.62.2023
Status
Projekt
Lp: 7
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0006.69.2023
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2035
Nr aktu prawnego
0006.68.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2023-11-23
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2023
Nr aktu prawnego
0006.67.2.2023
Status
Zmieniony
Lp: 10
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.66.2023
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji