ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0006.35.2022
Status
Projekt
Lp: 132
Data podjęcia
2022-04-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Czerwieńsk prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Lubuskie Trójmiasto" Spółka z o. o.
Nr aktu prawnego
0006.34.2022
Status
Projekt
Lp: 133
Data podjęcia
2022-04-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.33.2022
Status
Zmieniony
Lp: 134
Data podjęcia
2022-04-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Płoty
Nr aktu prawnego
0006.32.2022
Status
Projekt
Lp: 135
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność OPS w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.31.2022
Status
Projekt
Lp: 136
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.30.2022
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2022-04-05
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.27.2022
Status
Projekt
Lp: 138
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających skład Rady Sołeckiej Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0006.29.2022
Status
Projekt
Lp: 139
Data podjęcia
2022-04-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0006.28.2022
Status
Projekt
Lp: 140
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 – 2033
Nr aktu prawnego
0006.26.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji