ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.25.2022
Status
Projekt
Lp: 122
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Czerwieńsk do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.24.2022
Status
Projekt
Lp: 123
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego zbywanego na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
0006.23.2022
Status
Projekt
Lp: 124
Data podjęcia
2022-03-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.22.2022
Status
Projekt
Lp: 125
Data podjęcia
2022-03-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
0006.21.2022
Status
Projekt
Lp: 126
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
0006.20.2022
Status
Projekt
Lp: 127
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem i obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0006.19.2022
Status
Projekt
Lp: 128
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia współpracy z samorządem Miejskim Rejonu Suzdalskiego Okręgu Władimirskjego federacji Rosyjskiej
Nr aktu prawnego
0006.18.2022
Status
Projekt
Lp: 129
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0006.17.2022
Status
Wycofany
Lp: 130
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz urządzeń cmentarnych położonych na ich obszarze
Nr aktu prawnego
0006.16.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji