ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz urządzeń cmentarnych położonych na ich obszarze
Nr aktu prawnego
0006.16.2022
Status
Projekt
Lp: 152
Data podjęcia
2022-02-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
0006.15.2022
Status
Projekt
Lp: 153
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0006.14.2022
Status
Projekt
Lp: 154
Data podjęcia
2022-02-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022-2027
Nr aktu prawnego
0006.01.2.2022
Status
Projekt
Lp: 155
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.13.2022
Status
Projekt
Lp: 156
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0006.12.2022
Status
Projekt
Lp: 157
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
0006.11.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 158
Data podjęcia
2022-02-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.10.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 159
Data podjęcia
2022-02-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zielonogórskiemu na zadania bieżące związane z utworzeniem i obsługą stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
0006.09.2022
Status
Projekt
Lp: 160
Data podjęcia
2022-02-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach
Nr aktu prawnego
0006.08.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji