ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 451
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.76.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 452
Data podjęcia
2022-06-14
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0006.40.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 453
Data podjęcia
2022-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.39.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 454
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.38.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 455
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.72.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 456
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.71.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 457
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.70.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 458
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.37.2.2022
Status
Zmieniony
Lp: 459
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Rynna Paklicy i Ołoboku”
Nr aktu prawnego
0006.36.2022
Status
Projekt
Lp: 460
Data podjęcia
2022-05-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0006.35.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji