ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 471
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Czerwieńsku na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.72.2021
Status
Projekt
Lp: 472
Data podjęcia
2021-12-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.73.2021
Status
Projekt
Lp: 473
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.71.2021
Status
Projekt
Lp: 474
Data podjęcia
2021-11-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla stacji komputerowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku przetwarzającej informacje niejawne o klauzuli "zastrzeżone" i udzielania akredytacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego stacji komputerowej Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych maksymalną klauzulą "zastrzeżone"
Nr aktu prawnego
0050.148.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 475
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.147.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 476
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.145.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 477
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Sycowice oraz Sołtysa Sołectwa Laski
Nr aktu prawnego
0007.245.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 478
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.244.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 479
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.243.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 480
Data podjęcia
2021-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0007.242.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji