ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 471
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
0050.93.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 472
Data podjęcia
2022-06-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0006.52.2022
Status
Zmieniony
Lp: 473
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Czerwieńsk lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
0006.51.2022
Status
Projekt
Lp: 474
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
0006.50.2022
Status
Projekt
Lp: 475
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.49.2022
Status
Projekt
Lp: 476
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czerwieńsk na lata 2024 – 2029, w tym trybu jej konsultacji
Nr aktu prawnego
0006.48.2022
Status
Projekt
Lp: 477
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na otrzymywanie przez niepubliczne przedszkola prowadzone na terenie Gminy Czerwieńsk przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
0006.47.2022
Status
Projekt
Lp: 478
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.46.2022
Status
Projekt
Lp: 479
Data podjęcia
2022-06-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.45.2022
Status
Projekt
Lp: 480
Data podjęcia
2022-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa a będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Czerwieńsk ograniczonym prawem rzeczowym przez ustanowienie służebności przesyłu
Nr aktu prawnego
0050.92.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji