ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 481
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia inspektora ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazywania informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
0050.27.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 482
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego, w tym do przekazania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także do wydawania decyzji w tych sprawach.
Nr aktu prawnego
0050.26.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 483
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do realizacji programu Ministra Rodziny i polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.23.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 484
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022
Nr aktu prawnego
0050.22.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 485
Data podjęcia
2022-02-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru oraz wyłonienia kandydata na stanowisko kierownicze urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.19..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 486
Data podjęcia
2022-02-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w spawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.19.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 487
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk oraz określenia form i specjalności kształcenia
Nr aktu prawnego
0050.15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 488
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie określenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Czerwieńsk w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
0006.17.2022
Status
Wycofany
Lp: 489
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0007.269.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 490
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
0007.268.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji