ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2021-12-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.
Nr aktu prawnego
0050.166.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2022-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu"
Nr aktu prawnego
0050.1..2022
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2022-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.4.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2022-01-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty.
Nr aktu prawnego
0050.05.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2022-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Nr aktu prawnego
0050.10.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie składu osobowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0006.06.2022
Status
Projekt
Lp: 587
Data podjęcia
2022-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.9.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2022-01-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwieńsk w 2022 roku
Nr aktu prawnego
0006.05.2022
Status
Projekt
Lp: 589
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.04.2022
Status
Projekt
Lp: 590
Data podjęcia
2022-01-19
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.03.2022
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji