Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 581
Data podjęcia
2022-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze.
Nr aktu prawnego
0050.103.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 582
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033
Nr aktu prawnego
0050.100.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 583
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.87.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 584
Data podjęcia
2022-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
0050.88.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 585
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
0050.82.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 586
Data podjęcia
2022-06-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Leśniowie Wielkim
Nr aktu prawnego
0050.96.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 587
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowyxh samorządowych instytucji kultury za rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.83.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 588
Data podjęcia
2022-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.102.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 589
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.
Nr aktu prawnego
0050.99.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 590
Data podjęcia
2022-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji
Nr aktu prawnego
0007.302.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji