ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022
Nr aktu prawnego
0007.249.2021
Status
Zmieniony
Lp: 602
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035
Nr aktu prawnego
0007.248.2021
Status
Traci moc
Lp: 603
Data podjęcia
2021-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.247.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 604
Data podjęcia
2021-12-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.165.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 605
Data podjęcia
2021-12-28
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.84.2.2021
Status
Projekt
Lp: 606
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.164.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 607
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Wiejskim Domu Kultury w Laskach
Nr aktu prawnego
0050.163.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 608
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w Świetlicy Wiejskiej w Sycowicach
Nr aktu prawnego
0050.162.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 609
Data podjęcia
2021-12-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.84.2021
Status
Zmieniony
Lp: 610
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0050.161.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji