ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032
Nr aktu prawnego
0006.69.2.2021
Status
Wycofany
Lp: 642
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2032
Nr aktu prawnego
0006.69.2021
Status
Wycofany
Lp: 643
Data podjęcia
2021-11-16
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0006.68.2021
Status
Wycofany
Lp: 644
Data podjęcia
2021-11-15
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0006.67.2021
Status
Projekt
Lp: 645
Data podjęcia
2021-11-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.66.2021
Status
Wycofany
Lp: 646
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.65.2.2021
Status
Wycofany
Lp: 647
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Wysokie Gmina Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.65.2021
Status
Wycofany
Lp: 648
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie miejscowości Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
0006.64.2021
Status
Projekt
Lp: 649
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w mieście Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.63.2021
Status
Wycofany
Lp: 650
Data podjęcia
2021-11-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.62.2021
Status
Wycofany

Nawigacja między stronami listy informacji