ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Zagórze
Nr aktu prawnego
0050.144.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 602
Data podjęcia
2021-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania "Komisji ds. przeprowadzenia wizji lokalnej na nieruchomości, której właściciele złożyli wniosek o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza"
Nr aktu prawnego
0050.143.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 603
Data podjęcia
2021-11-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.142.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 604
Data podjęcia
2021-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.141.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 605
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czerwieńsk z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Nr aktu prawnego
0006.61.2021
Status
Projekt
Lp: 606
Data podjęcia
2021-11-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0006.60.2021
Status
Wycofany
Lp: 607
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2032
Nr aktu prawnego
0050.139.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 608
Data podjęcia
2021-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia "Regulaminu korzystania z służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku"
Nr aktu prawnego
0050.140.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 609
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.138.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 610
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu i usuwania danych osobowych przetwarzanych w związku z gospodarowaniem środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.137.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji