ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 611
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.136.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 612
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątku w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050135.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 613
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńska oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Nr aktu prawnego
0050.134.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 614
Data podjęcia
2021-10-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nietków
Nr aktu prawnego
0006.59.2021
Status
Projekt
Lp: 615
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Czerwieńsk”
Nr aktu prawnego
0007.237.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 616
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.236.2021
Status
Traci moc
Lp: 617
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.235.2021
Status
Traci moc
Lp: 618
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.234.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 619
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.233.2021
Status
Zmieniony
Lp: 620
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.232.2021
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji