ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 611
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.125.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 612
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.124.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 613
Data podjęcia
2016-07-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.123.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 614
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nietków w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.122.2016
Status
Zmieniony
Lp: 615
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Nietkowice w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.121.2016
Status
Zmieniony
Lp: 616
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Nietkowice i Bródki w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.120.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 617
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Laski w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.119.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 618
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobrzęcin i Wysokie w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.118.2016
Status
Zmieniony
Lp: 619
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.117.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 620
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.116.2016
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji