ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
Nr aktu prawnego
0007.108.2016
Status
Uchylony
Lp: 642
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Nietków składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.107.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 643
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Leśniów Wielki składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.106.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 644
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania sołectwu wsi Będów składników mienia komunalnego do korzystania w ramach zwykłego zarządu
Nr aktu prawnego
0007.105.16
Status
Obowiązujący
Lp: 645
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.104.2016
Status
Uchylony
Lp: 646
Data podjęcia
2016-07-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie realizacji inwestycji gminnej w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
007.103.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 647
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.102.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 648
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.101.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 649
Data podjęcia
2016-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.100.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 650
Data podjęcia
2016-03-16
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czerwieńsk na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
0007.99.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji