ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 591
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.132.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 592
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty (Źródlana)
Nr aktu prawnego
0007.131.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 593
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
Nr aktu prawnego
0007.130.2016
Status
Nieobowiązujący
Lp: 594
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
0007.129.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 595
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.128.2016
Status
Uchylony
Lp: 596
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.127.2016
Status
Uchylony
Lp: 597
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.126.2016
Status
Uchylony
Lp: 598
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.125.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 599
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
0007.124.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 600
Data podjęcia
2016-07-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
0007.123.2016
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji