ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 551
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwieńsk na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
0007.261.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 552
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Czerwieńsk oraz urządzeń cmentarnych położonych na ich obszarze
Nr aktu prawnego
0007.260.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 553
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.259.2022
Status
Uchylony
Lp: 554
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Nr aktu prawnego
0007.258.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 555
Data podjęcia
2022-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu przy realizacji zadania publicznego pn. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 281 w m. Pomorsko”
Nr aktu prawnego
0007.257.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 556
Data podjęcia
2022-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.25.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 557
Data podjęcia
2022-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące poprawie jakości powietrza
Nr aktu prawnego
0050.24.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 558
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
0050.20.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 559
Data podjęcia
2022-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.21.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 560
Data podjęcia
2022-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.18.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji