ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 681
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.42.2016
Status
Projekt
Lp: 682
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.41.2016
Status
Projekt
Lp: 683
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
BRM.0006.40.2016
Status
Projekt
Lp: 684
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.39.2016
Status
Projekt
Lp: 685
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
BRM.0006.38.2016
Status
Projekt
Lp: 686
Data podjęcia
2016-06-13
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Czerwieńsk w 2016 roku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.37.2016
Status
Projekt
Lp: 687
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Nr aktu prawnego
BRM.0006.36.2016
Status
Projekt
Lp: 688
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego
Nr aktu prawnego
BRM.0006.35.2016
Status
Projekt
Lp: 689
Data podjęcia
2016-06-03
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.34.2016
Status
Projekt
Lp: 690
Data podjęcia
2016-06-29
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.33.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji