ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2016-10-17
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku" oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.65.2016
Status
Projekt
Lp: 642
Data podjęcia
2016-10-06
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Powiatu Zielonogórskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.64.2016
Status
Projekt
Lp: 643
Data podjęcia
2016-09-27
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie realizacji w partnerstwie z Gminą Nowogród Bobrzański, Gminą Świdnica, Miastem Zielona Góra oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zielona Góra projektu pn.: „Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk”
Nr aktu prawnego
BRM.0006.63.2016
Status
Projekt
Lp: 644
Data podjęcia
2016-09-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023
Nr aktu prawnego
BRM.0006.62.2016
Status
Projekt
Lp: 645
Data podjęcia
2016-09-21
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2016
Nr aktu prawnego
BRM.0006.61.2016
Status
Projekt
Lp: 646
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
BRM.0006.60.2016
Status
Projekt
Lp: 647
Data podjęcia
2016-09-12
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniów Wielki
Nr aktu prawnego
BRM.0006.59.2016
Status
Projekt
Lp: 648
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.58.2016
Status
Projekt
Lp: 649
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czerwieńsk na lata 2016 -2020
Nr aktu prawnego
BRM.0006.57.2016
Status
Projekt
Lp: 650
Data podjęcia
2016-09-08
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg, stanowiących własność Gminy Czerwieńsk, do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.55.2016
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji