Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2035
Nr aktu prawnego
0050.61.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2024
Nr aktu prawnego
0050.60.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-11
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
BRM.0006.20.2024
Status
Projekt
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.19.2024
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-10
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
BRM.0006.18.2024
Status
Projekt
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-05
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.15.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Czerwieńsku rozpatrzenia skargi.
Nr aktu prawnego
BRM.0006.17.2024
Status
Projekt
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-04
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
BRM.0006.16.2.2024
Status
Zmieniony
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu
Nr aktu prawnego
BRM.0006.15.2024
Status
Projekt
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN „Lubuskie Trójmiasto” Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
0007.14.2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji