ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 621
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na obszarze Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.236.2021
Status
Traci moc
Lp: 622
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik
Nr aktu prawnego
0007.235.2021
Status
Traci moc
Lp: 623
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
0007.234.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 624
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.233.2021
Status
Zmieniony
Lp: 625
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej
Nr aktu prawnego
0007.232.2021
Status
Zmieniony
Lp: 626
Data podjęcia
2021-10-20
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2021
Nr aktu prawnego
0007.231.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 627
Data podjęcia
2021-10-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.133.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 628
Data podjęcia
2021-08-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli wykonania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.111.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 629
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości nagród dla nauczycieli
Nr aktu prawnego
0050.130.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 630
Data podjęcia
2021-10-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0050.131.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji