ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej i udziałów w nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.11.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-01-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość lokalową stanowiącą własność Gminy Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.10.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym dla zadania: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 03 z terenów cmentarzy w Gminie Czerwieńsk.
Nr aktu prawnego
0050.9.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
Nr aktu prawnego
0006.03.2023
Status
Projekt
Lp: 5
Data podjęcia
2022-12-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Czerwieńsku środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za ich pranie i konserwację.
Nr aktu prawnego
0050.163.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych w miejscowości Leśniów Mały.
Nr aktu prawnego
0050.161.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa do pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Leśniów Mały
Nr aktu prawnego
0050.160.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w miejscowości Płoty
Nr aktu prawnego
0050.159.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego
Nr aktu prawnego
0050.158.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-12-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
0050.157.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji