ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Projekty Uchwał Rady Miejskiej od 2016 roku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czerwieńsk w 2024 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" edycja 2024 oraz Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024.
Nr aktu prawnego
0050.18.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
0050.17.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2024-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania: "Budowa kolektora tłocznego łączącego istniejący kolektor w m. Nietkowice do przepompowni ścieków P2 w m. Będów"
Nr aktu prawnego
0050.16.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
0050.14.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Czerwieńska
Nr aktu prawnego
0007.418.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych w Gminie Czerwieńsk
Nr aktu prawnego
0007.417.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0007.416.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024
Nr aktu prawnego
0007.415.2024
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwieńsk wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024–2035
Nr aktu prawnego
0006.07.2024
Status
Projekt
Lp: 160
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
Projekty uchwał
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2024.
Nr aktu prawnego
0006.06.2024
Status
Projekt

Nawigacja między stronami listy informacji